+48 32 746 91 00
Adamieckiego 8 str.41-503 Chorzów, Poland
  • English
  • Polski

Autorskie urządzenia mikrofalowe

Wiemy doskonale, że zastosowanie technologii ogrzewania mikrofalowego w przemyśle przekłada się na szybkość procesu, wysoką oszczędność energii, zwiększoną wydajność oraz lepszą jakość produktu finalnego. Dlatego też wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinie technologii mikrofalowych w przetwórstwie spożywczym, które można zastosować do takich procesów, jak rozmrażanie, suszenie, pasteryzacja oraz gotowanie.

Jedno urządzenie. Wiele możliwości zastosowania.


Bezpieczeństwo systemu:

  • W zakresie mikrofal – kluczowym elementem bezpieczeństwa maszyny są dwa czujniki wycieku mikrofal, skalibrowane w taki sposób, aby przy wykryciu najmniejszego wycieku mikrofal zatrzymać urządzenie.
  • W zakresie porażenia prądem – system jest wyposażony w podwójne systemy rozłączników i wyłączników, a także liczne systemy blokad, które uniemożliwiają pracę urządzenia w warunkach niebezpiecznych np. przy otwartych drzwiach szafy generatora.
  • W zakresie ochrony magnetronu, ale także ze względów ekonomicznych – system jest tak zbudowany, że nie pozwala na załączenie generatora w momencie, gdy w komorze nie ma produktu.

Konserwacja i utrzymanie

Oprócz przestojów związanych z czyszczeniem i inspekcją, konwencjonalne systemy do ogrzewania i suszenia wymagają okresowego serwisowania przy użyciu drogich części zamiennych oraz wysoce wyspecjalizowanego personelu. W przypadku systemów mikrofalowych, jedynym elementem wymagającym utrzymania i konserwacji jest magnetron. Magnetron, podobnie jak wszystkie lampy elektronowe, ma swoją skończoną żywotność i powinien być traktowany jako element eksploatacyjny. Istnieje jednak szereg czynników, które wpływają na jego żywotność. Przede wszystkim magnetron musi mieć zapewniony odpowiedni układ chłodzenia. Większość magnetronów o mocy poniżej 3 kW wymaga jedynie chłodzenia powietrzem. Z kolei większość magnetronów o mocy powyżej 3 kW wymaga systemów chłodzenia wodą, w celu odpowiedniego odbioru wytwarzanego ciepła.